Skip to content

Chcete nám zadat zakázku? ůžete si dovolit zaručeně spolehlivou českou firmu, která již 30 let denně řeší složité stavby a rekonstrukce? Spolupráce s námi je snadná a přímočará.

Jak postupujeme při zadání zakázky?

Držíme se vlastních osvědčených procesů, které Vám i nám ušetří spoustu času. Ideální je nám zavolat. Pokud telefon nezvedneme z důvodu zaneprázdnění jinou činností, ozveme se Vám obratem zpátky. Zakázky přijímáme výhradně od konečných zákazníků, nikdy nepracujeme jako subdodavatel.

1. Osobní návštěva

V případě vašeho zájmu, bude uskutečněna návštěva v místě stavby a provedena obhlídka budoucích prací. Na základě vašich představ a našich zkušeností bude vypracována cenová nabídka.

2. Vyhotovení několika variant cenové nabídky

Na základě dohody a osobního přání zákazníka je zpracována cenová nabídka v několika variantách. Kompletní nabídka obsahuje kromě cen materiálů a prací i veškeré potřebné vedlejší práce, nutné k úspěšné realizaci (odvoz suti, zábor chodníku, lešení …) Nabídky jsou zpracovávány bezplatně.

3. Smlouva o dílo

V případě, že se rozhodnete pro realizaci s naší firmou, bude Vám předložen návrh smlouvy o dílo, kde jsou uvedeny i závazné termíny nástupu na sjednané práce a doby trvání realizace, cena, způsob fakturace, záruky … . Případné plné moci k vyřízení záboru, který pro Vás zařizujeme zdarma (účtovány jsou pouze skutečné poplatky OÚ a TSK), jsou součástí SoD.

4. Vlastní realizace

V dohodnutém termínu budou prováděny objednané práce, pouze našimi zaměstnanci. Při realizaci je Vám k dispozici odpovědný pracovník (parťák), který je přímo na stavbě, nebo samozřejmě vždy hl.technik na telefonu (uvedený ve smlouvě o dílo). Další objednané práce, na které najímáme ověřené subdodavatele, jsou vždy uvedeny ve smlouvě o dílo. Závěrečný úklid staveniště je samozřejmostí.

5. Předání díla

Po ukončení všech Vámi objednaných prací je sepsán “předávací protokol”, který slouží zároveň jako záruční list na práce. Záruka činí 60 měsíců. Současně Vám předáme záruční listy a prohlášení o shodě na použité materiály.

6. Pozáruční servis

Po uplynutí záruční doby je možné uzavřít pozáruční servis na údržbové práce, které se provádí většinou 2x ročně (dle typu materiálu).

Věříme, že Vás výsledky naší práce oslovily a i Vy vsadíte na jistotu zajišťující spokojené bydlení bez nutnosti reklamací od firmy T.Chalupa, která je na trhu již 30. rok. Vše, co na našem webu vidíte, jsou zaručeně naše realizace. 

Za celý tým

Tomáš Chalupa, majitel